La începutul anului 2022, prefectul județului a desfășurat o ședință operativă cu comisarul Adrian Vasile Hlaghi, aflat la conducerea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Suceava, în vederea analizării activității structurii pe anul anterior și identificării măsurilor și demersurilor legale care pot fi adoptate/demarate în vederea îmbunătățirii situației existente la acest moment.

Serviciul Public Comunitar Permise de Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Suceava are în structura sa trei compartimente: Regim Permise de Conducere şi Examinări, Evidenţă şi Înmatriculare Vehicule și Compartimentul Informatic. La acest moment, serviciul se confruntă cu probleme acute de personal urmare a restricţiilor legale dispuse faţă de 10 dintre lucrători, prin care li s-a stabilit interdicţia de a desfăşura activităţi de examinare la proba practică de traseu, urmare a acţiunii D.N.A. – Serviciul Teritorial Suceava de la sfârşitul lunii noiembrie 2020.

În pofida eforturilor depuse în vederea asigurării resursei umane necesare desfășurării în continuare a serviciului public prin detașarea pe durate limitate a unor lucrători din cadrul structurilor MAI de pe raza județului, în mod real activitatea de examinare practică s-a desfășurat în cea mai mare parte a anului trecut cu aportul a 4-5 examinatori atestați/lună, fapt ce a condus la situaţia nedorită ca un candidat să poată susţine proba practică de traseu la 6 luni după susţinerea probei teoretice de sală, în special la categoriile B şi C.

Având în vedere cele mai sus precizate, s-a luat decizia de a se organiza o serie de sesiuni suplimentare de examinare practică, în zilele de sâmbătă, tocmai pentru a putea asigura fiecărui candidat cel puțin 2 şanse de a susţine examenul la proba practică pentru a obţine permisul de conducere. Reducerea decalajului între proba teoretică şi cea practică nu poate fi obținută prin organizarea sesiunile suplimentare atât timp cât activitatea de examinare practică nu poate fi susţinută constant cu cel puţin 7-8 examinatori zilnic.

 

Cronologia și rezultatele sesiunilor de examinare suplimentare se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Data sesiune

suplimentară

Nr. candidaţi

examinaţi

Nr.

examinatori

Observaţii

        1         

14.08.2021

56

5

5

        2         

25.09.2021

101

10

2+8[1]

        3         

09.10.2021

24

2

2

        4         

23.10.2021

36

3

3

        5         

13.11.2021

43

4

4

        6         

20.11.2021

24

2

2

        7         

27.11.2021

43

4

4

        8         

04.12.2021

34

3

3

        9         

18.12.2021

66

6

3+3[2]

TOTAL

9 sesiuni suplimentare

427 candidaţi examinaţi

16 examinatori

5+11

 

                                                  [1] 8 examinatori delegaţi de la S.P.C.R.P.C.I.V. Bacău

                                          2 3 examinatori delegaţi de la S.P.C.R.P.C.I.V. Botoşani

 

Față de datele existente, prefectul județului a dispus prin ordin organizarea a patru noi sesiuni suplimentare de examinare, în datele de 08, 15, 24 și 29 ianuarie 2022.

Susţinerea la un nivel minim acceptabil a acestei activităţi de examinare a fost posibilă doar cu ajutorul atât a celor 4 lucrători delegaţi de la I.P.J. Suceava, dar şi a celor detaşaţi de la alte servicii de profil din ţară (Iaşi, Vaslui, Neamţ, Satu Mare, Alba, Sălaj, Vâlcea, Tulcea, Bacău, Bistriţa-Năsăud, Galaţi), sau din cadrul D.R.P.C.I.V., care au desfășurat activităţi de examinare practică, câte o săptămână, sau în zilele de sâmbătă (Botoşani şi Bacău).

Chiar și în aceste condiții de acută lipsă de personal, la 31 decembrie 2021 s-au înregistrat următoarele date statistice:

 

Nr.

crt.

Indicatori

2021

2020

Variaţie

(+/-)

Procentaj

(%)

  1         

Număr candidaţi examinaţi la proba teoretică

27681

20902

+6779

+32,43%

  2         

Număr candidaţi declaraţi „ADMIS” la proba teoretică

13561

11294

+2267

+20,07%

  3         

Număr candidaţi declaraţi „RESPINS” la proba teoretică

14120

9608

+4512

+46,96%

  4         

Procent de promovabilitate la proba teoretică

48,99%

54,03%

-5,04%

-9,32%

  5         

Număr candidaţi examinaţi la proba practică

16095

16870

-775

-4,59%

  6         

Număr candidaţi declaraţi „ADMIS” la proba practică

8220

11198

-2978

-26,59%

  7         

Număr candidaţi declaraţi „RESPINS” la proba practică

7875

5672

+2203

+38,83%

  8         

Procent de promovabilitate la proba practică

51,07%

66,37%

-15,30%

-23,05%

  9         

Promovabilitate generală

29,69%

53,57%

-26,88%

-50,17%

10       

 

 

 

 

 

11       

Număr permise de conducere emise

29620

29514

+106

+0,35%

12       

Număr permise de conducere preschimbate în străinătate

2852

2979

+127

-4,26%

 

Referitor la situaţia existentă pe linia emiterii, respectiv preschimbării permiselor de conducere, precizăm faptul că, până la data de 31.12.2021, au fost emise un număr de 29620 (29514 în 2020/+106/+0,35%) permise de conducere şi au fost preschimbate în străinătate un număr de 2852 (2979 în 2020/-127/-4,26%) permise de conducere, precizând, totodată faptul că termenul de programare pentru preschimbarea permisului de conducere este de pe o zi pe alta.

 

Referitor la activitatea pe linie de înmatriculări vehicule, transcrieri, radieri sau autorizări provizorii, se poate aprecia că, la data de 31.12.2021, situaţia timpilor de aşteptare a fost una mai bună decât situaţia multor altor servicii din ţară, respectiv:

  • înmatriculare definitivă/transcrieri – termen de programare 4-5 zile;
  • radieri – termen de programare 3-4 zile;
  • autorizare provizorie – termen de programare de pe o zi pe alta.

Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a eforturilor depuse de o parte dintre lucrătorii compartimentului, dar şi faptului că s-au desfăşurat activităţi în zilele de weekend, când s-a mers pe principiul „primul venit, primul servit”, fără a fi nevoie de programări prealabile şi fără a se ţine cont de calitatea persoanei, respectiv persoană fizică sau persoană juridică.

Aşa cum se poate vedea din tabelul de mai jos, evoluţia cea mai bună a fost înregistrată la capitolul înmatriculări, când, la începutul anului 2021, timpul de aşteptare era la circa 3 luni, reuşindu-se ca la sfârşitul anului acesta să ajungă doar la 4-5 zile.

 

ÎNMATRICULĂRI

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

3 luni

3-4 săptămâni

4-5 zile

 

RADIERI

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

de pe o zi pe alta

de pe o zi pe alta

3-4 zile

 

AUTORIZĂRI PROVIZORII / DUPLICAT CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE

31.12.2020

30.06.2021

31.12.2021

de pe o zi pe alta

de pe o zi pe alta

de pe o zi pe alta

 

Volumul de activități desfășurate la nivelul compartimentului este cel mai bine pus în evidență prin următorii indicatori comparativi:

 

Nr.

crt.

Indicatori

2021

2020

Variaţie

(+/-)

Procentaj

(%)

  1         

Număr certificate de înmatriculare emise

49309

42162

+7147

+16,95%

  2         

Număr înscrieri

23574

21879

+1695

+7,74%

  3         

Număr transcrieri

23626

18272

+5354

+29,30%

  4         

Număr radieri

5652

4286

+1366

+31,87%

  5         

Număr autorizaţii provizorii emise

20985

19066

+1919

+10,06%

 

Parcul auto a înregistrat, la sfârşitul anului 2021, un număr total de 296686 (277166 în 2020/+19520/+7,04%) vehicule, iar analizând structura acestuia pe categorii de vehicule înmatriculate la nivelul judeţului, acesta se prezintă astfel:

 

Nr.

crt.

Categoria de vehicule

Număr de vehicule

la 31.12.2021

Număr de vehicule

la 31.12.2020

Variaţie

(+/-)

  1         

Autobuz

600

576

+24

  2         

Automobil mixt

1414

1446

-32

  3         

Autopropulsor lucrări

2

2

0

  4         

Autoremorcher

3

3

0

  5         

Autorulotă

11

11

0

  6         

Autospecială

163

170

-7

  7         

Autospecializată

1280

1296

-16

  8         

Autotractor

715

719

-4

  9         

Autoturism

226801

212334

+14467

10       

Autoutilitară

41616

38636

+2980

11       

Autovehicul special

972

886

+86

12       

Microbuz

709

708

+1

13       

Moped

2

2

0

14       

Motocar

3

3

0

15       

Motocicletă

449

453

-4

16       

Motociclu

3137

2786

+351

17       

Motocvadriciclu

2

2

0

18       

Motoretă

31

31

0

19       

Remorcă

11257

10316

+941

20       

Remorcă agricolă sau forestieră

10

0

+10

21       

Remorcă lentă

9

8

+1

22       

Remorcă specială

790

734

+56

23       

Scuter

6

6

0

24       

Semiremorcă

5881

5217

+664

25       

Semiremorcă specială

7

0

+7

26       

Tractor

123

122

+1

27       

Tractor rutier

692

699

-7

28       

Vehicul incomplet

1

0

+1

TOTAL

296686

277166

+19520

 

 

Alexandru Moldovan, prefectul județului Suceava:

 

” Apreciez activitatea pentru anul 2021 a Serviciului de Permise și Înmatriculări ca fiind una în care se fac eforturi susținute pentru a oferi un serviciu public de calitate, raportându-mă evident la situația dată. Sunt conștient că decalajul foarte mare dintre momentul susținerii probei teoretice, respectiv a celei practice pentru obținerea permisului auto creează candidaților foarte mult disconfort și frustrare. Nu în acești parametri ar trebui să se prezinte un serviciu public de calitate! Am inițiat o serie de demersuri procedurale pentru a acoperi, cel puțin parțial și temporar, deficitul de personal existent la nivelul serviciului. Vă asigur că remedierea situației de la Serviciului de Permise și Înmatriculări Suceava constituie prioritate de prim rang a mandatului meu, dar toate acțiunile care se vor întreprinde, toate măsurile adoptate nu pot fi concretizate decât respectând cu strictețe cadrul legal existent”.

 

 

 

Sursa: Realitatea de Suceava