Este ședință de Guvern la Palatul Victoria, miercuri. Pe ordinea de zi se vor afla mai multe proiecte, printre care și ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.

 

Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 8 februarie 2023: 

 1. PROIECTE DE LEGI
 2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătorești

 

 1. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ
 2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea literei c) a alineatului (6) al articolului 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
 3. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

 

 1. PROIECTE DE HOTĂRÂRI DE GUVERN
 2. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii
 3. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Programului Național de Control al Poluării Atmosferice
 4. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat, de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare
 5. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii laptelui şi a produselor lactate nr.307/2022 şi a Ghidului de definiții şi termeni folosiți în industria laptelui
 6. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării sau casării, după caz, in condiţiile legii
 7. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind recunoaşterea Asociației ,,GAL Covurlui”, judeţul Galați ca fiind de utilitate publică
 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Centrului National Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii „Doctor Nicolae Robănescu”, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii precum şi de modificare a Hotărârii de Guvern nr.148/2015 privind actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare, precum şi aprobarea închirierii unor imobile sau părţi din acestea aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unităților subordonate Ministerului Sănătății
 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2018 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu, judeţul Gorj, la o capacitate de 8,00 milioane tone/an”
 10. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 316/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Energiei
 11. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2023, 2024 şi 2025, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
 12. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Tribunalului Mehedinți, precum şi transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
 13. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind transmiterea unui imobil constituit din construcții, din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia, înscrierea unui imobil constituit din teren şi construcții, situat în municipiul Arad, judeţul Arad, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 14. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului între Ministerul Apărării Naţionale din România şi Ministerul Apărării din Georgia privind cooperarea în domeniul apărării, semnat la Tbilisi, Ia 18 octombrie 2022
 15. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Botoşani, Constanţa şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 16. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventor ale unui imobil din domeniul public al statului, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare al acestuia
 17. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea Acordului dintre Secretariatul General al Guvernului – Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă şi Organizația pentru cooperare şi dezvoltare economică, semnat la Bucureşti Ia 14.12 2022 şi la Paris la 05.01.2023
 18. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind aprobarea Ghidului de guvernanţă a platformei de cloud guvernamental
 19. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al statului a unei părţi de imobil aflată în administrarea Agenției Naţionale pentru Resurse Minerale, şi înscrierea acesteia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
 20. PROIECT DE HOTĂRÂRE DE GUVERN privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Secretariatului General al Guvernului pentru Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale-Unitatea Teritorială 140
 
 
 
Articolul precedentVremea 8 februarie – Ger și vânt puternic în multe zone – Unde va fi cel mai frig
Articolul următorGranturi de până la 100.000 de euro pentru digitalizarea IMM-urilor – Când va fi lansat APELUL