La sfârșitul lunii septembrie 2022, România avea aproape 900.000 de persoane înregistrate cu dizabilități, mare majoritate a acestora (98%) fiind în îngrijirea familiei. 

Un număr total de 861.359 persoane cu dizabilităţi era înregistrat la finele lunii septembrie 2022, dintre care 98,09% (844.899 persoane) se aflau în îngrijirea familiilor şi/sau trăiau independent (neinstituţionalizate), conform statisticilor Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

Restul de 1,91% (16.460 persoane) se aflau în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi – Direcţia Drepturi Persoane cu Dizabilităţi.

La 30 septembrie 2022, rata persoanelor cu dizabilităţi la populaţia României a fost de 3,92%, rate mai ridicate înregistrându-se în regiunile Sud-Vest Oltenia, Sud-Muntenia şi de Nord-Vest.

Pe judeţe/municipii, numărul cel mai mare de persoane cu dizabilităţi se înregistra în municipiul Bucureşti (73.610 persoane), urmat de judeţul Prahova (36.554 persoane), iar cel mai mic număr se înregistra în judeţul Covasna (6.346 persoane). Femeile reprezentau 53,41% din totalul persoanelor cu dizabilităţi.

Numărul persoanelor cu vârsta de peste 50 ani reprezenta 67,10% din totalul persoanelor adulte cu dizabilităţi. Din centralizarea datelor pe grupe de vârstă a rezultat că 47,34% sunt persoane cuprinse între 18-64 ani (407.782 persoane) şi 44,04% au peste 65 ani (379.317 persoane), în total persoane adulte cu dizabilităţi.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, gradele de handicap sunt: grav, accentuat, mediu şi uşor. Numărul persoanelor cu handicap grav reprezenta, la finele lunii septembrie a anului trecut, 41.76% din total (faţă de 40,30% la 30 septembrie 2021), cele
cu handicap accentuat 47,04% (faţă de 47,73% la 30 septembrie 2021) iar cele cu handicap mediu şi uşor 11,97% (faţă de 11,97% la 30 septembrie 2021)

Numărul instituţiilor publice de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi era, la 30 septembrie 2022, de 546 (faţă de 512 la 30 septembrie 2021), dintre care 490 rezidenţiale (faţă de 457 la 30 septembrie 2021) şi 56 nerezidenţiale – de zi (faţă de 55 la 30 septembrie 2021).

Circa 87,76% din instituţiile rezidenţiale publice pentru persoanele adulte cu dizabilităţi erau centre de îngrijire şi asistenţă (45,98%), având 7.569 de beneficiari, locuinţe protejate (6,63%), având 1.091 de beneficiari şi centre de abilitare şi reabilitare (18,13%), cu 2.984 beneficiari. Aceştia reprezentau 70,74% (11.644) din numărul total de 16.460 persoane aflate în instituţiile rezidenţiale. Un număr semnificativ de beneficiari exista şi în cele 29 de centre de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică, respectiv 3.303 persoane (20,07%).

Din cele 490 instituţii publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi, 63 erau centre cu peste 50 de beneficiari. Aceste centre se află în proces de restructurare, subliniază MMSS.

Conform Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, republicată, tipurile de handicap sunt: fizic, vizual, auditiv, surdocecitate, somatic, mintal, psihic, HIV/SIDA, asociat, boli rare.

Articolul precedentCe trebuie să faci dacă rămâi blocat cu mașina pe câmp, în plină iarnă
Articolul următorMiron Mitrea: „Dacă vine cineva și-ți spune să privatizezi tot, asta nu înseamnă că trebuie să și faci”