Pompierii  vor fi la datorie și în perioada 24-27 decembrie a.c.. Misiunea acestora este de a asigura un răspuns eficient și rapid în cazul producerii unor situații de urgență și de a interveni, în caz de nevoie, pentru acordarea primului ajutor medical.
Pentru ca sărbătorile de iarnă să fie prilej de bucurie pentru întreaga familie, pompierii recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor:

 la coșurile de fum:

          –  verificați și, dacă este cazul, reparați coşurile de evacuare a fumului, astfel încât acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile ale planșeului sau acoperișului (grinzi, astereală etc.);

          – curățați periodic coșurile de fum pentru eliminarea depunerilor de funingine care se pot aprinde sau pot obtura canalele de evacuare;

          – tencuiți şi văruiți partea din pod a coşului de fum, în scopul detectării imediate a fisurilor;

          – îngroșați zidăria coşului la trecerea prin planşee, lăsând un spaţiu între această zidărie şi elementele combustibile ale planşeului;

          la exploatarea sobelor:

          – nu așezați materiale combustibile în spaţiile dintre sobă şi perete;

          – nu introduceți în sobă lemne cu lungimea mai mare decât vatra focarului;

          – nu folosiţi alte materiale combustibile în afară de cele pentru care a fost destinată soba și evitaţi supraîncărcarea acesteia;

          – nu puneți hainele la uscat, pe sobă;

          – în timpul funcționării, nu lăsați ușa sobei deschisă; 

          – amplasaţi, în faţa sobelor cu lemne, o cutie metalică: aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală, direct pe podea, a lemnelor aprinse sau a jarului, care ar putea incendia materialele combustibile din apropiere;

          – focul în sobe nu trebuie lăsat fără supraveghere sau în grija copiilor; 

          – stingeţi focul din sobă înainte de a părăsi locuinţa;

          – nu adormiţi niciodată cu focul aprins în sobă; 

          – depozitați cenuşa şi jarul provenite de la sobe într-un loc special amenajat. Jăratecul nestins nu trebuie aruncat în apropierea casei, a adăposturilor animalelor, a magaziilor de lemne sau de furaje.

 

          la utilizarea instalației electrice:

          – nu folosiți instalaţii de iluminat ornamental cu defecţiuni sau improvizaţii;

          – deconectați de la rețeaua electrică toate aparatele atunci când nu le utilizați;

          – nu folosiți conductori electrici neizolați corespunzător;

          – efectuaţi verificarea periodică a instalaţiei electrice;

          – nu folosiţi instalaţii electrice improvizate;

          – la suplimentarea receptoarelor asiguraţi-vă că instalaţia existentă poate prelua consumul adiţional;

          – verificaţi periodic cordoanele de legătură ale aparatelor electrice şi înlocuiţi-le atunci când sunt uzate;

          – nu folosiţi prize sau întrerupătoare slăbite;

          – nu suprasolicitaţi o priză deoarece unele incendii se produc din cauza solicitării excesive a unei surse de curent;

          – echipați tabloul electric cu siguranțe corect dimensionate.

 

          la folosirea lumânărilor:

          – asigurați-vă că lumânările se află în poziţie verticală şi sunt fixate într-un suport special destinat, astfel încât să nu cadă sau să curgă picături de ceară fierbinte; 

          – nu lăsați lumânările aprinse dacă trebuie să părăsiţi încăperea; 

          – amplasați întotdeauna lumânările pe o suprafaţă netedă rezistentă la căldură; 

          – nu puneți lumânările aprinse în apropierea materialelor care se pot aprinde uşor (mobilier, perdele, ziare etc.) sau în locuri unde pot ajunge copiii şi animalele; 

          – stingeți întotdeauna lumânările înainte de a le muta; 

          – nu adormiţi cu lumânările aprinse.

Articolul precedentACCIDENT în Suceava
Articolul următorRomânii vor primi bani pentru întârzierea la portarea numărului de telefon – Ce despăgubiri anunță ANCOM