Programă Istorie Bac 2023. Elevii de liceu care au terminat profil uman dau examen din istorie la proba obligatorie a profilului din cadrul examenului de Bacalaureat. Absolvenții claselor a XII-a vor susține examenul la istorie pe data de 27 iunie. Majoritatea elevilor nu consideră această probă una dificilă, însă trebuie să fie atenți la programă.

Istoria are statutul de disciplină obligatorie în cadrul examenului de bacalaureat 2023, ea fiind susținută în funcție de filieră, specializare și profil. Potrivit Ministerului Educației și prevederilor de ministru nr. 5.242/2022, programa de bacalaureat pentru istorie este prevăzută în Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului. Iată programa pentru disciplina istoria la Bac 2023:

 • Popoare și spații istorice

 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor;
 • Oamenii, societatea și lumea ideilor

 1. Secolul XX – între democraţie şi totalitarism. Ideologii şi practici politice în România şi în Europa;
 2. Constituţiile din România.
 • Statul și politica

 1. Autonomii locale şi instituţii centrale şi în spaţiul românesc (secolele IX-XVIII);
 2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari. (secolele XVIII-XX);
 3. România postbelică. Stalinism, naţional-comunism şi disidenţă anticomunistă. Construcţia democraţiei postdecembriste.
 • Relațiile internaționale

 1. Spaţiul românesc între diplomaţie şi conflict în Evul Mediu şi la începuturile modernităţii;
 2. România şi concertul european; de la „criza orientală” la marile alianţe ale secolului XX;
 3. România în perioada „Războiului rece”.

Structura subiectelor la Istorie Bac 2023

Examenul la Istorie este structura pe trei subiecte, iar fiecare are cerințe și punctaj diferit. Pentru început, subiectul I presupune înțelegerea a două texte istorice și răspunsul la circa șase cerințe.

Subiectul II este, de regulă, un text istoric pe baza căruia elevii vor răspunde la mai multe cerințe. De asemenea, vor formula o argumentare pe baza unei afirmații din textul dat. Subiectul III presupune redactarea unui eseu de două pagini pornind de la o serie de cerințe date.

 Competențe de evaluat

 • Utilizarea eficientă a comunicării și a limbajului de specialitate

 1. Formularea de argumente referitoare la un subiect istoric;
 2. Folosirea limbajului adecvat în cadrul unei prezentări scrise;
 3. Evidenţierea relaţiei cauză – efect într-o succesiune de evenimente sau procese istorice;
 4. Formularea, în scris, a unor opinii referitoare la o temă de istorie.
 • Exersarea demersurilor și acțiunilor civice democratice

 1. Extragerea informației esențiale dintr-un mesaj;
 2. Descoperirea constantelor în desfășurarea fenomenelor istorice studiate.
  • Aplicarea principiilor și a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice

  1. Selectarea şi comentarea surselor istorice pentru a susţine/ combate un punct de vedere;
  2. Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor şi proceselor istorice;
  3. Analiza diversităţii sociale, culturale şi de civilizaţie în istorie pornind de la sursele istorice.
  • Utilizarea surselor istorice, a metodelor și a tehnicilor

  1. Utilizarea adecvată a coordonatelor temporale şi spaţiale relative la un subiect istoric;
  2. Construirea de sinteze tematice.
 
Articolul precedentMetoda eficientă pentru a spori semnalul wireless în casă
Articolul următorDouă cutremure la ARAD, în mai puțin de o oră