Prin ordin al prefectului de Suceava, Alexandru Moldovan, a fost restabilit de marți programul de acordare a audiențelor în format fizic de prefect şi subprefecții județului Suceava la sediul provizoriu al instituției din Suceava, strada Ștefan cel Mare nr. 33, parter (Muzeul Național al Bucovinei – Muzeul de Istorie).

Înscrierea în audienţă a cetățenilor se va face pe bază de cerere scrisă, depusă la Instituţia Prefectului – Judeţul Suceava – Compartimentul secretariat, informare, relaţii publice sau trimisă on-line la adresa de e-mail [email protected], cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată, menționează News Bucovina.

Prefectura Suceava menționează că nu se vor acorda audienţe în situaţia în care problemele în care se doreşte audierea se află în curs de soluţionare pe rolul instanţelor de judecată sau în cazul în care au fost pronunţate hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile pe subiectul care face obiectul solicitării.

Sursa: Realitatea de Suceava