Inspectoratul Teritorial de Muncă(ITM) Suceava a transmis un comunicat în care sunt precizate principalele modificările aduse Legii 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

Astfel o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Nerespectarea de către zilier a acestei prevederi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei.

Beneficiarul nu poate utiliza o persoana mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier. Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare de 25 de zile calendaristice, acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată.

Munca necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii prevăzute în Clasificarea activităţilor din economia naţională, actualizată: agricultură, vânătoare şi servicii anexe diviziunea 01, silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02, pescuit şi acvacultură – diviziunea 03.

Potrivit ITM Suceava, în cazul aplicării unei contravenții, contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 15 zile de la data înmânării procesului verbal ori, după caz , de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul verbal.

 

Articolul precedentO căprioară care s-a blocat în plasa unui gard, salvată de pompierii sireteni VIDEO
Articolul următorNoile pașapoarte s-au pus în circulație. Cetatea Sucevei pe una dintre pagini